Om kåren

Munksnäs flickscouter är en landscoutkår verksam i Munksnejden, Helsingfors. Kåren grundades 1946. För tillfället har kåren ca 70 medlemmar.

Kårens möten hålls i ett källarutrymme på Ulfsbyvägen 11 E. Lokalen delar vi med vår broderkår Munksnäs Spejarna.

För att komma till E-trappan ska du gå in på gårdsvägen (mitt emot plantskolan/Neste), snett upp för en liten backe till vänster (förbi husets roskisar) och några trappuppgångar framåt.

Vi kommer att träffas ute på gården och gå in tillsammans, så kom i tid! Ytterdörren till huset är låst, så ring din ledare om du kommer för sent och de andra redan gått in.

 

Vårens händelsekalender 2019

14.1 Scoutstart för Vargungar (17.30), Äventyrsscouter (18.30)

15.1 Sista anmälningsdag för FiSSc:s kurser och evenemang!

3 och 10.12 Första hjälpen 1 två söndagar på Scoutstationen (AnmDL: 15.1)

4, 6, 11, 13.2 Första hjälpen 1 fyra kvällar på Scoutstationen (AnmDL: 15.1)

8-10.2 och 29-31.3 Grundutbildning för scoutledare (AnmDL 15.1)

14.2 kl. 18 HeSS Årsmöte

18.2 Sportlov – inga möten

25.2 kl. 18 Thinkingday för kårens alla medlemmar kl. 18 i Duvan, Munksnäs lågstadieskola på Locklaisvägen 9 (OBS! Vargungarna börjar sitt möte 30 min. senare än vanligt, och äventyrsscouterna 30 min. tidigare)

25.2 kl. 19 Årsmöte för alla medlemmar i Duvan, Locklaisvägen 9, se kallelse ovan

27.2 Första hjälpen uppdatering på Scoutstationen (AnmDL: 15.1)

Mars - April Patrullförläggning (mera info senare)

2-3.3 Spejardagar i Borgå för spejarscouter och kompisar (AnmDL 15.1)

22.3 HeSS InnebandyCup 2019 Kl. 18-21 i Kvarnbäcken (AnmDL: 8.3)

23.3 FiSSc:s, FSFSF:s och FSSF:s vårmöte i Helsingfors

24.3 kl.10:30 FKK - brunch för explorerscouter och äldre!

30.3, 13.4 Första hjälpen 2 två lördagar på Scoutstationen (AnmDL 15.1)

29.3 Spelkväll för kårens explorerscouter och äldre

6-7.4 Megaexplosion i Österbotten för explorerscouter och kompisar (AnmDL 15.1)

22.4 Annandag påsk – inga möten

22-28.4 Scoutveckan i hela landet

25.4 18.00 Citymanöver för Spejar- och Explorerscouter, (AnmDL 15.4)

27.4 Scoutledarträff med andra kårer för explorerscouter och äldre, i Helsingfors

28.4 HeSS vargungedag på Sveaborg

9.5 kl. 18-20 Lägerplaneringsmöte med Munksnäs Spejarna

8.5 Lärkans majtalko

13.5 kl. 18 Vårfest tillsammans med MSP för alla kårens medlemmar (18-19:30)

14.6 HeSS ledarrekreation: SUP-paddlande

30.7-4.8 Sommarläger tillsammans med Munksnäs Spejarna

- För vargungar och yngre äventyrsscouter (födda 2008): läger 1-4.8 (fre-sö)

- För äldre äventyrsscouter (födda 2007), spejarscouter, explorerscouter, roverscouter och äldre ledare: paddling 30.7-1.8 (ti-to) och läger 1-4.8 (fre-sö)