Om kåren

Munksnäs flickscouter är en landscoutkår verksam i Munksnejden, Helsingfors. Kåren grundades 1946. För tillfället har kåren ca 70 medlemmar.

Kårens möten hålls i ett källarutrymme på Ulfsbyvägen 11 E. Lokalen delar vi med vår broderkår Munksnäs Spejarna.

För att komma till E-trappan ska du gå in på gårdsvägen (mitt emot plantskolan/Neste), snett upp för en liten backe till vänster (förbi husets roskisar) och några trappuppgångar framåt.

Vi kommer att träffas ute på gården och gå in tillsammans, så kom i tid! Ytterdörren till huset är låst, så ring din ledare om du kommer för sent och de andra redan gått in.

 

Höstens händelsekalender 2018

27.8 Terminsstart (kl. 17.30 för vargungar och 18.30 för äventyrsscouter)  i kårlokalen på Ulfsbyvägen 11 E. Spejar- och explorerscouter meddelas skilt om scoutstarten.

6.9 Lärkanstalko på Lärkans i Noux

15.9 Sista anmälningsdag för kurser och evenemang som ordnas utanför kåren

22.9 Scoutledarträff med andra kårer i Helsingfors, för kårens alla ledare

September Materialgenomgång och lägeruppackning i förrådet för spejarscouter och äldre - mera info följer inom kort!

11.9 kl. 18:30 FKK för kårens explorerscouter och äldre, på Cafe Tarina

24.9 kl. 17:30 Föräldramöte för alla intresserade, vi talar om kåren, den kommande förläggningen, medlemsregistret Kuksa och andra aktuella scoutärenden. Föräldramötet ordnas i kårlokalen.

29-30.9 Kårförläggning för kårens alla medlemmar, scoutstugan Lärkans i Noux

3 och 10.11 Första hjälpen 1, på Scoutstationen (obs! Första dagen är Alla helgons dag)

4, 11, 18 och 25.10 Psykiska Första hjälpen 1 i Helsingfors, på Scoutstationen

5-7.10 och 23-25.11 Grundutbildning för scoutledare, på scoutstugan Vavakka i Esbo

13-14.10 Spejardagar i sydvästra Finland, för spejarscouter

16.10 Ledarstadsmanöver för roverscouter och ledare

26-28.10 FiSScAkademin - ledarskapsseminarium för kårens alla roverscouter och ledare, på Lärkkulla i Karis

28.10 FiSSc:s, FSFSF:s och FSSF:s Höstmöte

4.11 FKK för kårens explorerscouter och äldre (mera info följer)

4.11 Megazone tillsammans med MSP för kårens spejarscouter och äldre (mera info följer)

8.11 kl. 18 Planeringsmöte för scoutbasaren tillsammans med Munksnäs Scoutvänner  och MSP för föräldrar, ledare och andra intresserade

10-11.11 Gruppledarutbildning för explorerscouter, i Raseborg

13.11 HeSS Höstmöte på Scoutstationen

20.11 Första hjälpen uppdateringskurs, på Scoutstationen

25.11 FKK för kårens explorerscouter och äldre, i kårlokalen

6.12 Scoutbasar för alla medlemmar, familjemedlemmar, vänner och bekanta!

13.12 Kårens vargungar deltar i Finlands Luciatåg

10.12 Kårens julfest