Bli scout - Bli Munccaflicka!

I Finland finns 60 000 scouter, i hela världen över 40 miljoner!

Scouterna gör unga redo för livet genom spännande äventyr och nya utmaningar. Scouting är vänner, gemenskap, verksamhet ute och inne och att lära sig nytt genom att göra själv. Välkommen med i vår verksamhet!

Munksnäs flickscouter är en scoutkår verksam i Munksnejden, Helsingfors. Kårens verksamhet grundar sig på veckovisa möten, förläggningar, hajker och läger. Titta gärna in i bildgalleriet och låt dej inspireras!

För mer information om Munksnäs flickscouter ska du kontakta kårchef Helena Gunst  (förnamn.efternamn(at)munksnasflickscouter.fi).

Ifall du vill bli medlem i kåren kan du kontakta den ansvariga ledaren för din åldersgrupp, besöka ett möte, eller ta kontakt med kårchefen. Inskrivningsblankett för medlemsskap hittar du här.

 

 

Höstens händelsekalender 2017

28.8 Terminsstart för vargungar (åk 2 & 3) i kårlokalen på Ulfsbyvägen 11 E

28.8 Terminsstart för äventyrsscouter (åk 4 & 5) i kårlokalen på Ulfsbyvägen 11 E

28.8  Terminsstart för spejar- och explorerscouter i kårlokalen

2-3.9 Paddlingsäventyr för spejarscouter och äldre

14.9  Lärkanstalko för explorerscouter och äldre

16-17.9 Scoutscaba scoutfärdighetstävling, sista anmälningsdag 3.9!

15.9 Deadline för anmälningar till höstens kurser och evenemang.

10.9 FKK kl. 18.00 för kårens explorerscouter och äldre (kårlokalen)

18.9 Föräldramöte kl. 17.30 om kåren, scouting och förläggningen i Duvan (förskolan) i Munksnäs lågstadieskola

23.9 FiSSc Scoutledarträff kl. 11-14.30 för explon och äldre, Rastis Nordsjö

30.9-1.10 Höstförläggning för kårens alla medlemmar på Lärkans i Noux

14-15.10 Gruppledarutbildning för explorerscouter – hajk i Sibbo

13-15.10 Grundutbildning för scoutledare, östra Nyland (del I)

14 och 21.10 HeSS Första hjälpen 1, Scoutstationen (9:30-17:00 båda dagarna)

16.10 HeSS Ledarstadsmanöver, Helsingfors

20-22.10 EXPLO Explorerscoutevenemang i Salo

27-29.10 100 % UTE - Roverscout- och ledardagar, Vasa

29.10 FiSSc:s, FSFSF:s och FSSF:s höstmöte, Vasa

1.11, 2.11, 7.11, 9.11 HeSS Första hjälpen 1, Scoutstationen (18-21 fyra kvällar)

8.11 Basarplaneringsmöte kl. 18.00 för scouter och familjemedlemmar

18-19.11 Spejardagar, Sibbo

18 och 25.11 HeSS Första hjälpen 2, Scoutstationen (9:30-17:00 båda dagarna)

22.11 HeSS Första hjälpen uppdatering, Helsingfors (18-21 en kväll)

24-26.11 Grundutbildning för scoutledare, östra Nyland (del II)

6.12 kl. 12-14 Scoutbasar för kårens alla medlemmar (plats meddelas senare)

11.12 kl. 18 Julfest för kårens alla medlemmar. Familjemedlemmar är även hjärtligt välkomna! (plats meddelas senare)

13.12 Vargungarna deltar i Finlands Luciatåg

 

Ny kårlokal från och med 7.3.2016

 

Munksnäskårerna har hittat en ny kårlokal och kommer från och med måndagen den 7 mars att hålla sina möten i ett källarutrymme på Ulfsbyvägen 11 E.

För att komma till E-trappan ska du gå in på gårdsvägen (mitt emot plantskolan/Neste), snett upp för en liten backe till vänster (förbi husets roskisar) och några trappuppgångar framåt.

Vi kommer att träffas ute på gården och gå in tillsammans, så kom i tid! Ytterdörren till huset är låst, så ring din ledare om du kommer för sent och de andra redan gått in.

Kårens två patruller kommer att få var sin nyckel till kårlokalen.

Kårstyrelsen