Bli scout - Bli Munccaflicka!

I Finland finns 60 000 scouter, i hela världen över 40 miljoner!

Scouterna gör unga redo för livet genom spännande äventyr och nya utmaningar. Scouting är vänner, gemenskap, verksamhet ute och inne och att lära sig nytt genom att göra själv. Välkommen med i vår verksamhet!

Munksnäs flickscouter är en scoutkår verksam i Munksnejden, Helsingfors. Kårens verksamhet grundar sig på veckovisa möten, förläggningar, hajker och läger. Titta gärna in i bildgalleriet och låt dej inspireras!

För mer information om Munksnäs flickscouter ska du kontakta kårchef Helena Gunst  (förnamn.efternamn(at)munksnasflickscouter.fi).

Ifall du vill bli medlem i kåren kan du kontakta den ansvariga ledaren för din åldersgrupp, besöka ett möte, eller ta kontakt med kårchefen. Inskrivningsblankett för medlemsskap hittar du här.

 

 

Höstens händelsekalender 2018

27.8 Terminsstart (kl. 17.30 för vargungar och 18.30 för äventyrsscouter)  i kårlokalen på Ulfsbyvägen 11 E. Spejar- och explorerscouter meddelas skilt om scoutstarten.

6.9 Lärkanstalko på Lärkans i Noux

11.9 kl. 18:30 FKK för kårens explorerscouter och äldre, på Cafe Tarina

15.9 Sista anmälningsdag för kurser och evenemang som ordnas utanför kåren

22.9 Scoutledarträff med andra kårer i Helsingfors, för kårens alla ledare

September Materialgenomgång och lägeruppackning i förrådet för spejarscouter och äldre - mera info följer inom kort!

24.9 kl. 17:30 Föräldramöte för alla intresserade, vi talar om kåren, den kommande förläggningen, medlemsregistret Kuksa och andra aktuella scoutärenden. Föräldramötet ordnas i kårlokalen.

29-30.9 Kårförläggning för kårens alla medlemmar, scoutstugan Lärkans i Noux

3 och 10.11 Första hjälpen 1, på Scoutstationen (obs! Första dagen är Alla helgons dag)

4, 11, 18 och 25.10 Psykiska Första hjälpen 1 i Helsingfors, på Scoutstationen

5-7.10 och 23-25.11 Grundutbildning för scoutledare, på scoutstugan Vavakka i Esbo

13-14.10 Spejardagar i sydvästra Finland, för spejarscouter

16.10 Ledarstadsmanöver för roverscouter och ledare

26-28.10 FiSScAkademin - ledarskapsseminarium för kårens alla roverscouter och ledare, på Lärkkulla i Karis

28.10 FiSSc:s, FSFSF:s och FSSF:s Höstmöte

4.11 FKK för kårens explorerscouter och äldre (mera info följer)

4.11 Megazone tillsammans med MSP för kårens spejarscouter och äldre (mera info följer)

8.11 kl. 18 Planeringsmöte för scoutbasaren tillsammans med Munksnäs Scoutvänner  och MSP för föräldrar, ledare och andra intresserade

10-11.11 Gruppledarutbildning för explorerscouter, i Raseborg

13.11 HeSS Höstmöte på Scoutstationen

20.11 Första hjälpen uppdateringskurs, på Scoutstationen

25.11 FKK för kårens explorerscouter och äldre, i kårlokalen

6.12 Scoutbasar för alla medlemmar, familjemedlemmar, vänner och bekanta!

13.12 Kårens vargungar deltar i Finlands Luciatåg

10.12 Kårens julfest

Ny kårlokal från och med 7.3.2016

 

Munksnäskårerna har hittat en ny kårlokal och kommer från och med måndagen den 7 mars att hålla sina möten i ett källarutrymme på Ulfsbyvägen 11 E.

För att komma till E-trappan ska du gå in på gårdsvägen (mitt emot plantskolan/Neste), snett upp för en liten backe till vänster (förbi husets roskisar) och några trappuppgångar framåt.

Vi kommer att träffas ute på gården och gå in tillsammans, så kom i tid! Ytterdörren till huset är låst, så ring din ledare om du kommer för sent och de andra redan gått in.

Kårens två patruller kommer att få var sin nyckel till kårlokalen.

Kårstyrelsen