Kårstyrelsen består av:

Kårchef - Helena Gunst

Vice kårchef och programchef - Erica Aspenström

Sekreterare och uppdragschef - Sabina Fortelius

Materialförvaltare - Kristina Kottelin

Ekonom - Christine Stockmann-Broo  

Ledamot - Rebecca Björkman

 

Kontakta oss

Scoutkällarens tillfälliga adress är Ulfsbyvägen 11 (skicka dock ingen post till denna adress)

Ledarnas e-postadresser följer logiken förnamn.efternamn(at)munksnasflickscouter.fi

Kårstyrelsen nås på styrelsen(at)munksnasflickscouter.fi

Medlemsavgiften betalas in på kontot FI5840552420032916.

Kårens trygghetsperson

Alla 15 år fyllda åldersgruppsledare och alla medlemmar över 18 år i kåren ska gå kursen Tryggt tillsammans.

Tryggt tillsammans är en anvisning för att främja barns och ungas trygghet och välbefinnande inom scoutverksamheten. Med trygghet och välbefinnande avses att barnens grundrättigheter och mänskliga rättigheter uppfylls. Med anvisningen vill vi garantera att barns och ungas välbefinnande uppmärksammas i all scoutverksamhet och att de unga och vuxna som verkar inom scoutingen vet hur de med sin insats kan bidra till att ge barn och unga en trygg uppväxtmiljö.

Kårens trygghetsperson och kontaktperson i frågor om kårmedlemmarnas välbefinnande är Sabina Fortelius. Du når henne på adressen sabina@munksnasflickscouter.fi

Munksnäs scoutvänner

Munksnäs Scoutvänner är en understödsförening för scoutkårerna Munksnäs Flickscouter och Munksnäs Spejarna. Scoutvännernas intäkter utgörs av medlemsavgifter samt försäljning på den traditionella basaren på självständighetsdagen.

Vi tror att alla scoutfamiljer och scoutvänner vill vara medlemmar i understödsföreningen och även medverka till en lyckad scoutbasar när det är dags igen. Medlemsavgiften är 20 €. Värva också släkt och vänner till medlemmar, många vill säkert stödja scoutverksamheten i Munksnäs, särskilt inför den kommande renoveringen av scoutkällaren och skolan.

Kontakta oss gärna!

Med vänlig scouthälsning, Styrelsen för Munksnäs Scoutvänner r.f. genom

Carl Backlund, calleb [at] welho.net , 040-572 6235

Markus Haakana, haakana.markus [at] gmail.com, 0400-959 514  

Anna Merjamaa, anna.merjamaa [at] pp.inet.fi, 050-525 0210