Kårstyrelsen består av:

Kårchef - Helena Gunst

Vice kårchef och uppdragschef - Coco Örn

Sekreterare och programchef - Erica Holli-Aspenström

Materialförvaltare - Noora Ehrnrooth

Ekonom - Christine Stockmann-Broo  

Ledamot - Kristina Kottelin

Ledamot - Elsa Forsgård

Ledamot - Helena Rosenlew

Kontakta oss

Scoutkällarens adress är Kadettvägen 2 (skicka dock ingen post till denna adress)

Kårstyrelsen nås på mflstyrelsen@kuksa.partio.fi

Medlemsavgiften betalas in på kontot FI5840552420032916.

Kårens trygghetsperson

Alla 15 år fyllda åldersgruppsledare och alla medlemmar över 18 år i kåren ska gå kursen Tryggt tillsammans.

Tryggt tillsammans är en anvisning för att främja barns och ungas trygghet och välbefinnande inom scoutverksamheten. Med trygghet och välbefinnande avses att barnens grundrättigheter och mänskliga rättigheter uppfylls. Med anvisningen vill vi garantera att barns och ungas välbefinnande uppmärksammas i all scoutverksamhet och att de unga och vuxna som verkar inom scoutingen vet hur de med sin insats kan bidra till att ge barn och unga en trygg uppväxtmiljö.

Kårens trygghetsperson och kontaktperson i frågor om kårmedlemmarnas välbefinnande är Sabina Fortelius och Helena Gunst. Ifall ni har trygghetsrelaterade frågor kan ni kontakta mailet mfltrygghetsperson@kuksa.partio.fi.  Vi behandlar informationen konfidentiellt. 

Munksnäs Scoutvänner

Munksnäs Scoutvänner är en understödsförening för scoutkårerna Munksnäs Flickscouter
och Munksnäs Spejarna. Scoutvännerna delar årligen ut verksamhetsbidrag till båda kårerna och kan på ansökan bevilja bidrag för olika scoutevenemang till kårerna eller enskilda kårmedlemmar. Scoutvännerna står också för vissa kostnader för bland annat scoutkällaren och materialförrådet. 


Scoutvännernas storsatsning under de senaste åren har varit att tillsammans med kårerna
jobba för att kårerna skall kunna återvända till scoutkällaren på Kadettvägen. Nu är
renoveringen av scoutkällaren klar och Scoutvännerna har ett långt hyresavtal med staden.


Vi hoppas att många scoutföräldrar och scoutvänner vill vara medlemmar i
understödsföreningen och även medverka till en lyckad scoutbasar när det är dags igen.
Medlemsavgiften är 30 €. Man kan bli medlem genom att fylla i blanketten via denna länk:

Kontakta oss gärna!


Med vänlig scouthälsning, Styrelsen för Munksnäs Scoutvänner r.f. genom
Anna Anthoni, anna.anthoni@pp.inet.fi, tel. 050 342 9989