Bli scout - Bli Munccaflicka!

I Finland finns 60 000 scouter, i hela världen över 40 miljoner!

Scouterna gör unga redo för livet genom spännande äventyr och nya utmaningar. Scouting är vänner, gemenskap, verksamhet ute och inne och att lära sig nytt genom att göra själv. Välkommen med i vår verksamhet!

Munksnäs flickscouter är en scoutkår verksam i Munksnejden, Helsingfors. Kårens verksamhet grundar sig på veckovisa möten, förläggningar, hajker och läger. Titta gärna in i bildgalleriet och låt dej inspireras!

För mer information om Munksnäs flickscouter ska du kontakta kårchef Helena Gunst  (förnamn.efternamn(at)munksnasflickscouter.fi).

Ifall du vill bli medlem i kåren kan du kontakta den ansvariga ledaren för din åldersgrupp, besöka ett möte, eller ta kontakt med kårchefen. Inskrivningsblankett för medlemsskap hittar du här.

 

 

Terminsstart 19.8.2019

Hösten är här och det betyder att scouternas veckoverksamhet drar igång igen! Vi inleder vargungarnas och äventyrsscouternas hösttermin på måndagen 19.8, och mötena hålls vanlig tid och på vanlig plats (kårlokalen på Ulfsbyvägen 11 E). Spejarscouterna meddelas skilt om deras terminsstart.

- Vargungarna (åk 2 och 3) har möte kl. 17:30-18:30 
- Äventyrsscouterna (åk 4 och 5) har möte kl. 18:30-19:30

 

Hjälp scouterna flytta hem!

Scoutkällaren har varit knutpunkten för svenskspråkig scouting i Munksnäs i 70 år. Nu behöver vi er hjälp för att flytta hem. Delta i insamlingen och stöd Munksnäs Flickscouter och Munksnäs Spejarna i att renovera sin kårlokal Scoutkällaren. Läs mera om hur du kan hjälpa 

Vårens händelsekalender 2019

14.1 Scoutstart för Vargungar (17.30), Äventyrsscouter (18.30)

15.1 Sista anmälningsdag för FiSSc:s kurser och evenemang!

3 och 10.12 Första hjälpen 1 två söndagar på Scoutstationen (AnmDL: 15.1)

4, 6, 11, 13.2 Första hjälpen 1 fyra kvällar på Scoutstationen (AnmDL: 15.1)

8-10.2 och 29-31.3 Grundutbildning för scoutledare (AnmDL 15.1)

14.2 kl. 18 HeSS Årsmöte

18.2 Sportlov – inga möten

25.2 kl. 18 Thinkingday för kårens alla medlemmar kl. 18 i Duvan, Munksnäs lågstadieskola på Locklaisvägen 9 (OBS! Vargungarna börjar sitt möte 30 min. senare än vanligt, och äventyrsscouterna 30 min. tidigare)

25.2 kl. 19 Årsmöte för alla medlemmar i Duvan, Locklaisvägen 9, se kallelse ovan

27.2 Första hjälpen uppdatering på Scoutstationen (AnmDL: 15.1)

Mars - April Patrullförläggning (mera info senare)

2-3.3 Spejardagar i Borgå för spejarscouter och kompisar (AnmDL 15.1)

22.3 HeSS InnebandyCup 2019 Kl. 18-21 i Kvarnbäcken (AnmDL: 8.3)

23.3 FiSSc:s, FSFSF:s och FSSF:s vårmöte i Helsingfors

24.3 kl.10:30 FKK - brunch för explorerscouter och äldre!

30.3, 13.4 Första hjälpen 2 två lördagar på Scoutstationen (AnmDL 15.1)

29.3 Spelkväll för kårens explorerscouter och äldre

6-7.4 Megaexplosion i Österbotten för explorerscouter och kompisar (AnmDL 15.1)

22.4 Annandag påsk – inga möten

22-28.4 Scoutveckan i hela landet

25.4 18.00 Citymanöver för Spejar- och Explorerscouter, (AnmDL 15.4)

27.4 Scoutledarträff med andra kårer för explorerscouter och äldre, i Helsingfors

28.4 HeSS vargungedag på Sveaborg

9.5 kl. 18-20 Lägerplaneringsmöte med Munksnäs Spejarna

8.5 Lärkans majtalko

13.5 kl. 18 Vårfest tillsammans med MSP för alla kårens medlemmar (18-19:30)

14.6 HeSS ledarrekreation: SUP-paddlande

30.7-4.8 Sommarläger tillsammans med Munksnäs Spejarna

- För vargungar och yngre äventyrsscouter (födda 2008): läger 1-4.8 (fre-sö)

- För äldre äventyrsscouter (födda 2007), spejarscouter, explorerscouter, roverscouter och äldre ledare: paddling 30.7-1.8 (ti-to) och läger 1-4.8 (fre-sö)

Ny kårlokal från och med 7.3.2016

 

Munksnäskårerna har hittat en ny kårlokal och kommer från och med måndagen den 7 mars att hålla sina möten i ett källarutrymme på Ulfsbyvägen 11 E.

För att komma till E-trappan ska du gå in på gårdsvägen (mitt emot plantskolan/Neste), snett upp för en liten backe till vänster (förbi husets roskisar) och några trappuppgångar framåt.

Vi kommer att träffas ute på gården och gå in tillsammans, så kom i tid! Ytterdörren till huset är låst, så ring din ledare om du kommer för sent och de andra redan gått in.

Kårens två patruller kommer att få var sin nyckel till kårlokalen.

Kårstyrelsen