Bli scout - Bli Munccaflicka!

I Finland finns 60 000 scouter, i hela världen över 40 miljoner!

Scouterna gör unga redo för livet genom spännande äventyr och nya utmaningar. Scouting är vänner, gemenskap, verksamhet ute och inne och att lära sig nytt genom att göra själv. Välkommen med i vår verksamhet!

Munksnäs flickscouter är en scoutkår verksam i Munksnejden, Helsingfors. Kårens verksamhet grundar sig på veckovisa möten, förläggningar, hajker och läger. Titta gärna in i bildgalleriet och låt dej inspireras!

För mer information om Munksnäs flickscouter ska du kontakta kårchef Helena Gunst  (förnamn.efternamn(at)munksnasflickscouter.fi).

Ifall du vill bli medlem i kåren kan du kontakta den ansvariga ledaren för din åldersgrupp, besöka ett möte, eller ta kontakt med kårchefen. Inskrivningsblankett för medlemsskap hittar du här.

 

 

Kårens fysiska verksamhet på paus tillsvidare

Med anledning av Finlands Scouters beslut p.g.a. coronaviruset måste kåren tyvärr ställa in alla fysiska scoutmöten under resten av vårterminen. Det betyder att inga möten ordnas i kårlokalen mera den här våren, och att kåren inte heller ordnar vårfest som vanligt.
Fram till vårterminens slut kommer vi ändå att fortsätta med vår distansscouting varje vecka, vi skickar ut uppgifterna per mail varje måndag. Du kan också se alla uppgifterna på kårens Facebook och Instagram.

I enlighet med statsrådets beslut har Finlands Scouter beslutat att inhibera alla stora scoutläger under sommaren, vilket tyvärr inkluderar också Najs 2020. Alla som var anmälda till storlägret har fått ett mail från lägerorganisationen.
 
Vi har även tillsammans med Scoutkåren Munksnäs Spejarna beslutat att inhibera vargungelägret i juni av samma orsak. Vi kommer eventuellt att ordna ersättande program i mindre skala under slutet av sommaren, om det är möjligt att göra på ett säkert sätt. Vi informerar om det så fort situationen har klarnat.

Vårens händelsekalender 2020

11.2 kl. 18 Helsingfors Svenska Scouters årsmöte

17.2 SPORTLOV - inga möten

24.2 kl. 18 Thinkingday för kårens alla medlemmar i Duvan, Munksnäs lågstadieskola på Locklaisvägen 9 (OBS! Mötet ersätter det vanliga veckomötet: Vargungarna börjar sitt möte 30 min. senare än vanligt, och äventyrsscouterna 30 min. tidigare)

24.2 kl. 19 Årsmöte för spejarscouter och äldre i Duvan, Munksnäs lågstadieskola på Locklaisvägen 9

4.3 kl. 18 FKK för explorerscouter och äldre, plats meddelas senare

7-8.3 UTE Vinter tillsammans med Munksnäs Spejarna (motsvarar en vinterhajk) för kårens spejarscouter och äldre, anmälan senast 16.2 i kuksa

8.3 Akela- och kaptensutbildning, i Nyland för roverscouter och äldre. Anmälan senast 15.1 i kuksa (FiSSc:s evenemang)

14-15.3 FiSScExplosion, i Pälkäne för explorerscouter. Anmälan senast 15.1 i kuksa (FiSSc:s evenemang)

21.3 FiSSc:s FSFSF:s och FSSF:s vårmöte och Najs 2020 chefsträff, i Helsingfors

27.3 Spelkväll för kårens explorerscouter och äldre

28-29.3 Spejardagar, i Pargas, anmälan senast 15.1 i kuksa (FiSSc:s evenemang)

28-29.3 HeSS räddningsveckoslut & första hjälpen uppdateringskurs (mer info senare)

5.4 FKK för explorerscouter och äldre, plats och tid meddelas senare

3.4 HeSS Innebandyturnering (HeSS evenemang)

4.4 Utbildning i normkritiskt ledarskap för explorerscouter och äldre, i Helsingfors, anmälan senast 15.1 i kuksa (FiSSc:s evenemang)

13.4 PÅSKLOV - inga möten

17-19.4 Grundutbildning för scoutledare, i Nyland och sydvästra Finland (forts. 2-4.10), anmälan senast 15.1 i kuksa (FiSSc:s evenemang)

23-29.4 Nationella scoutveckan - Fritt fram att använda scouthalsduken exempelvis i skolan, på jobbet eller då du går till matbutiken!

Under scoutveckan ordnas även oftast citymanövern för spejarscouter och explorerscouter, mera information om detta skickas ut senare till kårens patrull

26.4  Scoutledarträffar i Helsingfors för explorerscouter och äldre, anmälan i kuksa senast 17.4 (FiSSc:s evenemang)

6.5 kl. 18 FKK för explorerscouter och äldre, plats meddelas senare

11.5 kl. 18 Vårfest på Fölisön tillsammans med MSP för medlemmar och familjemedlemmar 

12.5 Lärkans talko (HeSS evenemang)

12-14.6 Sommarläger för kårens vargungar tillsammans med Munksnäs Spejarna, i Kavalahti, Ingå

29.7-5.8 Storläger Najs 2020 för äventyrsscouter och äldre (FiSSc:s evenemang)

 

Hjälp scouterna flytta hem!

Scoutkällaren har varit knutpunkten för svenskspråkig scouting i Munksnäs i 70 år. Följ med Munksnäs Flickscouter och Munksnäs Spejarnas resa på www.scoutkallaren.fi

 

 

Ny kårlokal från och med 7.3.2016

 

Munksnäskårerna har hittat en ny kårlokal och kommer från och med måndagen den 7 mars att hålla sina möten i ett källarutrymme på Ulfsbyvägen 11 E.

För att komma till E-trappan ska du gå in på gårdsvägen (mitt emot plantskolan/Neste), snett upp för en liten backe till vänster (förbi husets roskisar) och några trappuppgångar framåt.

Vi kommer att träffas ute på gården och gå in tillsammans, så kom i tid! Ytterdörren till huset är låst, så ring din ledare om du kommer för sent och de andra redan gått in.

Kårens två patruller kommer att få var sin nyckel till kårlokalen.

Kårstyrelsen