Explorerscout

Explorerscouterna är 15-17 år gamla. En explorerscout kan vara patrulledare för en spejarscoutpatrull eller fungera som vice akela för en vargungeflock eller vice kapten för ett äventyrsscoutlag när de fyllt 16 år. Explorerscouterna fungerar även i egna patruller bestående av 4-12 stycken explorers. Patrullen har också en egen lots (över 22 år) som kan hjälpa till med att planera och fixa svårare saker. Patrullen kan planera och förverkliga olika projekt tillsammans. Läs mer här.

 

?