Spejarscout

Spejarscouterna är 12-14 (15) år gamla. Man blir spejarscout när man börjar åk 6/7 i skolan. Spejarscouterna hör till patruller med 4-12 andra spejarscouter och har patrullmöten varje vecka på måndagar. Under en termin gör patrullen aktiviteter som anknyter till ett visst tema (t.ex. kreativitet eller lägerliv). 

 

Foto: Anna Anthoni