Vargungarna

Vargungarna är 8-9 år gamla. Vargungarna fungerar i flockar. Flockmöten hålls varje tisdag 17.30-18.30 och därtill åker vargungarna på utfärder, förläggningar och läger. Under veckomötena avlägger vargungarna spår (märken) och leker. Under en termin avläggs ofta flera spår.